Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Krzesiński Park Krajobrazowy – Kłopot

Krzesiński Park Krajobrazowy obejmuje tereny pradoliny Odry i Nysy Łużyckiej o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Charakterystyczną cechą Parku jest duży udział w jego powierzchni użytków zielonych, położonych na terasie zalewowej pradoliny Odry (umiarkowanie płaska forma terenu powstała w dolinie rzecznej, która w miarę podnoszenia stanu wód jest stopniowo zalewana). Najcenniejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest zalewany okresowo polder przeciwpowodziowy Krzesin-Bytomiec. Różnorodność środowisk, jakie można zaobserwować na terenie Parku wpływa na atrakcyjność tego obszaru. Międzywale Odry porastają łęgi wierzbowe (Salicetum albae) i topolowe (Populetum albae) w kompleksie z licznymi starorzeczami, trzcinowiskami i szuwarami mózgowymi (zespół roślinności łąkowo-szuwarowej budowany głównie przez trawę mozgę trzcinowatą). Siedziba parku znajduje się w miejscowości Kłopot, w Muzeum Bociana białego, gdzie zlokalizowane jest jedno z największych miejsc lęgowych bociana białego na terenie Polski Zachodniej.
Bocian biały (Ciconia ciconia) jest jednym z najlepiej rozpoznawanych ptaków Polski. Znany jest, jako symbol wiosny i niestrudzony wędrowiec. Gniazduje w Europie, zachodniej Azji i na południu Afryki. Bociany spędzają w Polsce około 5 miesięcy. Tuz przed odlotem gromadzą się w stada, tzw. sejmiki. Każdej jesieni i wiosny przelatują trasę liczącą 8-10 tysięcy kilometrów do tropikalnej i południowej Afryki. W Polsce występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem wyższych partii gór.
Gniazdo bociana białego nazywane jest bocieńcem. Jest dużą konstrukcją z patyków z dodatkiem darni, słomy, siana, sierści, gazet, szmat i sznurków, które są bardzo niebezpieczne dla piskląt. Po latach użytkowania mogą osiągać ogromne rozmiary i wagę. Wiemy, że pary nie są wierne sobie, tylko gniazdu. Jeśli jeden z partnerów spóźnia się z powrotem z Afryki, to inny ptak zajmie jego miejsce. Czasem dochodzi do walk i w gnieździe pozostaje zwycięzca, przy czym walki toczą obie płcie. Młode ptaki po uzyskaniu dojrzałości, tj. - wieku 4 lat, z reguły próbują znaleźć wolne gniazdo w pobliżu miejsca przyjścia na świat lub budują nowe w dogodnym miejscu. Dawniej budowały gniazda niemal wyłącznie na dachach i kominach. Teraz głównie na słupach.
W Kłopocie bocian biały gniazduje bardzo licznie. Wynika to z faktu, że wokół znajdują się użytki zielone i siedliska chronione przez Krzesiński Park Krajobrazowy bogate w pokarm. Liczba młodych zależy od obfitości pokarmu i warunków atmosferycznych w danym sezonie.
W lesie, nieopodal Parku Krajobrazowego, znajduje się Rezerwat Przyrody Młodno, który jest objęty również ochroną w ramach sieci Natura 2000 jako Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Torfowisko Młodno.
Zapraszamy również do Muzeum Bociana Białego w Kłopocie
http://www.mbb-klopot.bermar.pl/Zdjęcia do wiadomości:

Drukuj

facebook google plus one