Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Dla zainteresowanych!

Bibliografia

Opisy historyczne przygotowane na podstawie:

 • Barbara Bielinis-Kopeć (red.), Zamki dwory i pałace województwa lubuskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra 2008.
 • Barbara Kopieć (red.), Zabytkowe parki województwa lubuskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Zielona Góra 2008.
 • Grażyna Łyżwińska (red.), Cybinka – Ziebingen, Cybinka 2013.
 • Sebastian Preiss/ Ute Hengelhaupt/ Sylwia Groblica, Almut Wille/ Dominik Oramus, Słubice. Historia – topografia – rozwój, Słubice 2003.
 • Maria Rutowska (red.), Słubice 1945-1995, Słubice 1996.

Opisy przyrody przygotowana na podstawie:

 • Jermaczek, S. Konwerski, J. Kujawa–Pawlaczyk, W. Kubasik, M. Mleczak, E. Rybaczyk, S. Zieliński. 2001. Waloryzacja przyrodnicza i dokumentacja projektowa rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic. Świebodzin.
 • Janina Borysiak i Paweł Pawlaczyk w: Poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Tom Lasy i bory. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. s. 205 - 222.
 • Marek Maluśkiewicz i Paweł Tomaszewski. Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia na pradolinowym odcinku doliny Noteci w roku 2011. Ptaki Wielkopolski 1: 102 – 109.
 • Natalia Dąbrowska. Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanych gatunków dzięciołów w SOO Natura 2000 „Łęgi Słubickie” w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy XXIII, 1, 2012. s. 66-76.
 • Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych PLH 080005 Torfowisko Młodno.
 • Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych PLH 080011 Dolina Pliszki.
 • Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych PLH 080013 Łęgi Słubickie.
 • Natura 2000 - Standardowy Formularz Danych PLH 080015 Ujście Ilanki.
 • Piotr Klimaszyk w: Poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Tom Wody słodkie i torfowiska. Starorzecza i drobne zbiorniki wodne. s. 67 – 71.
 • Sławomir Mitrus w: Poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Tom Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków) – Płazy i gady. Żółw błotny. s. 309 – 313.
 • Strona internetowa: http://www.zpkwl.gorzow.pl/index.php/parki-krajobrazowe/krzesinski-park-krajobrazowy; dostęp 12.03.2015 r.
 • Władysław Danielewicz i Paweł Pawlaczyk w: Poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Tom Lasy i bory. Łęgowe lasy dębowo- wiązowo- jesionowe. s. 244 – 252.
 • Włodzimierz Koszarski. Nad Odrą. 1986.
 • Zbigniew Jakubiec w:Poradnik ochrony siedlisk i gatunków. Tom Ptaki (część I). Bocian biały. s. 86 – 90.

Drukuj

facebook google plus one