Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Ocena aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywana jest zgodnie z obowiązkiem ustawowym, wynikającym z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokument dotyczy przede wszystkim charakterystyki oraz oceny aktualności ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Mapa Gminy  - System Informacji Przestrzennej
 

Drukuj

facebook google plus one