Słubice

 • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
 • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
 • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
 • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Karty usług WA

Spis kart usług świadczonych przez Wydział społeczno-administracyjny

 1. Wpis do CEIDG
 2. Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarcze
 3. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 5. WYDANIE DECYZJI O WYGAŚNIĘCIU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 6. LICENCJA / ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 7. ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB
 8. WYDANIE DECYZJI O WYGAŚNIĘCIU LICENCJI / ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO
 9. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 10. WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
 11. ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
 12. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
 13. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
 14. ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Drukuj

facebook google plus one