Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Informacje

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice


konto : Bank Spółdzielczy w Rzepinie
28 8371 0009 0009 1936 2000 0010


Godziny przyjęć interesantów :

poniedziałek - wtorek godz. 8.00 - 14.00,
środa godz. 10.00 - 16.00,
czwartek - piątek godz. 8.00 - 14.00,


Uwaga!
Informujemy, że interesanci przyjmowani są w systemie kolejkowym, automat wydaje bilety z numerami. Wydawanie biletów kończy się na 1 godzinę przed zakończeniem  czasu przyjęć interesantów


Kierownik USC - Naczelnik Wydziału -  Alicja Cieślak  (email: alicja.cieslak@slubice.pl) tel. 95 737 20 89, kom. 693 299 045

Manuela Żelek - Zastępca Kierownika USC (e-mail: manuala.zelek@slubice.pl) tel. 95 737 20 88

Danuta Piaskowska - Inspektor ds. dow. osob. (e-mail: danuta.piaskowska@slubice.pl) tel. 95 737 20 71

Teresa Kopczyk - pomoc administracyjna (e-mail: teresa.kopczyk@slubice.pl) tel. 95 737 20 71

 

W ramach wydziału realizowane są zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

Prowadzimy rejestry urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wyborców i dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Przez nasze ręce przechodzą dokumenty związane z adopcją, rozwodem, zmianą imienia lub nazwiska jak również zagraniczne akta stanu cywilnego transkrybowane do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Udzielamy ślubów cywilnych, przygotowujemy dokumenty do ślubów  konkordatowych oraz wydajemy zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Celebrujemy uroczystości rodzinne- jubileusze 100 urodzin oraz 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Wydajemy i unieważniamy dowody osobiste. Prowadzimy sprawy z zakresu obowiązku meldunkowego oraz nadania numeru PESEL.
 

Drukuj

facebook google plus one