Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

WI - Wydział inwestycji i ochrony środowiska

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument
(który otworzy się w karcie z prawej strony):

KU/WI/01 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
  Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
KU/WI/02 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
  Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
KU/WI/03 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam
  Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam
KU/WI/04 - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
  Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
KU/WI/05 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
KU/WI/06 - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
KU/WI/07 - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
KU/WI/08 - Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
KU/WI/09 - Zgłoszenie właściciela nieruchomości zamiaru wycięcia drzew/a
  Wniosek o zgłoszenie właściciela nieruchomości zamiaru wycięcia drzew/a

Drukuj

facebook google plus one