Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Pełny tekst uchwały ujednoliconego studium wraz załącznikami znajduje się w pod adresem:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Drukuj

facebook google plus one