Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Przydatne adresy WWW

Najważniejsze strony:

 

Rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy powstał dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może tu znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, wymagane procedury i formalności, kontakty do organów realizujących odpowiednie procedury oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. Centrum Pomocy Punktu udziela informacji m.in. na temat obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają  konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Poniżej publikujemy adresy portali wspomagających przedsiębiorców. Adresy publikowane są za stroną ceidg.gov.pl (adres: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;b26ba2e4-2511-45d6-a57e-f0a30b47a671)

 


http://biznes-firma.pl

 


http://biznesgazeta.pl

 


http://biznes-mentor.pl

 


http://bizrun.pl

 


http://egospodarka.pl

 


https://6krokow.pl

 


http://experto24.pl

 


http://firma.gofin.pl

 


http://www.firmino.pl/poradnik

 


http://ifirma.pl

 


http://jak-zalozyc-firme.com

 


http://mala-firma.pl

 


http://mambiznes.pl

 


http://mikrofirmy.pl

 


http://mikroporady.pl

 


http://mojafirma.infor.pl

 


http://msp.money.pl

 


http://pit.pl

 


http://podatnik.info

 


http://poradnik.wfirma.pl

 


http://twoja-firma.abc.com.pl

 


http://twoja-firma.pl

 


http://vat.pl

 


http://twojbiznes24.pl

 


http://zakladamyfirme.pl

 

   

 

Drukuj

facebook google plus one