Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Wolontariat tematem kolejnego Podwieczorku Obywatelskiego

W środę, 23 sierpnia o 17.00 na plaży przy letniej kawiarence Prowincji przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli okazję porozmawiać o wolontariacie, który w ich działalności jest bardzo istotnym zagadnieniem. - Na spotkanie zapraszam przedstawicieli słubickich organizacji pozarządowych, którzy współpracują z wolontariuszami, ale również te osoby, które chciałyby włączyć się w ich działania, zwłaszcza seniorów i młodzież – mówi Marta Stachowska, opiekunka Sektora 3 Słubice działającego przy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, który jest organizatorem podwieczorków (w ramach projektu finansowanego przez gminę Słubice).

– Organizacje zazwyczaj znają przepisy, ale nie zawsze wiedzą, jak stosować w praktyce niektóre zapisy, na przykład te związane z ubezpieczeniem wolontariuszy – mówi Agata Fogel, animatorka z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, która będzie prowadziła spotkanie. Dlatego przedstawi przede wszystkim kwestie formalne – to, jak prawo reguluje współpracę organizacji z wolontariuszami, kto może korzystać z ich pracy (i jak ma się to do członkostwa w organizacji), jak zawierać i rozwiązywać porozumienia wolontarystyczne, jak wyceniać pracę wolontariusza, co z ubezpieczeniami (zdrowotnym, NNW i OC) oraz jak postępowanie w razie wypadku. A. Fogel dodaje, że nie mniej ważne są „miękkie” zagadnienia związane ze współpracą organizacji z wolontariuszami, takie jak motywowanie czy zarządzanie ich pracą. O tym również będzie mowa podczas spotkania.

Pomysłodawcą tematu i współorganizatorem podwieczorku jest Fundacja Grupy Pomagamy, która przy wielu swoich akcjach korzysta ze wsparcia wolontariuszy. 

Organizatorzy zapraszają też do współorganizowania kolejnych podwieczorków również inne słubickie organizacje pozarządowe. - Jeśli macie ciekawy temat, którym chcecie się podzielić, zachęcam do kontaktu – mówi M. Stachowska.

Kontakt: Sektor 3 Słubice przy Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, ul. T. Kościuszki 1, I piętro budynku biblioteki CP, tel. 603 112 487, 884 309 488, 61 82 96 791

Źródło: Sektor 3 Słubice

Autor: Beata Bielecka | 21 sierpnia 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one