Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Statystyka

STATYSTYKA WYDZIAŁU
Dane kwartalne - wg stanu na dzień 31 marca 2019 r.

 

 

Działalność gospodarcza
 
Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności w Gminie Słubice
Wykreślony
1404
Zawieszony
222
Aktywny
1610
Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą)
1
Nie rozpoczął działalności
11
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
 
75

 

Działalność gospodarcza
 Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w Gminie Słubice
Wykreślony
1268
Zawieszony
198
Aktywny
1428
Oczekuje na rozpoczęcie działalności
1
Nie rozpoczął działalności
10
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółki cywilnej

70

  

Transport
 
Liczba wydanych
licencji / zezwoleń
Licencji uprawniających do wykonywania transportu drogowego – taksówką
 
64
Zezwoleń uprawniających do wykonywania transportu drogowego – przewozy regularne
 
6

 

Alkohole
 
Liczba wydanych
zezwoleń
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu A do 4.5% zawartości alkoholu 
 
185
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu   B pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
 
136
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu C pow. 18 % zawartości alkoholu 
 
138
 

Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LII/411/2018 z dnia 24 maja 2018 r.:
1)    w miejscu sprzedaży:
•    135 zezwoleń o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
•    80 zezwoleń o zawartości powyżej  4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
•    80 zezwoleń o zawartości powyżej 18% zawartości alkoholu;
2)    poza miejscem sprzedaży:
•    110  zezwoleń o  zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
•    110 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
•    110 zezwoleń o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Drukuj

facebook google plus one