Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Struktura Urzędu Miejskiego

 

 • B - Burmistrz
  Mariusz Olejniczak

  tel: 95 737 2018; pok: 118 / burmistrz(at)slubice.pl
  • ZB - Zastępca Burmistrza
   Adriana Dydyna-Marycka

   tel: 95 737 2018; pok: 118 / zastepca(at)slubice.pl
   • WGN - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury
    Jolanta Codogni / Naczelnik Wydziału

    tel: 95 737 2048; pok: 218 / jolanta.codogni(at)slubice.pl
    • Tomasz Horbacz / Zastępca naczelnika
     tel: 95 737 2049; pok 219 / tomasz.horbacz(at)slubice.pl
    • Aleksandra Morawiec-Olech / Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
     tel: 95 737 2059; pok: 229 / aleksandra.morawiec(at)slubice.pl
    • Dominika Toporkiewicz / Samodzielny referent ds. gospodarki przestrzennej i architektury
     tel: 95 737 2059; pok: 229 / dominika.toporkiewicz(at)slubice.pl
    • Agnieszka Lebiedzińska / Inspektor ds. gospodarowania mieniem gminnym
     tel: 95 737 2060; pok: 230 / agnieszka.lebiedzinska(at)slubice.pl
    • Justyna Małecka / Inspektor ds. gospodarowania budynkami i lokalami gminnymi
     tel: 95 737 2060; pok: 230 / justyna.malecka(at)slubice.pl
    • Beata Nowakowska / Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami
     tel: 95 737 2049; pok: 219 / beata.nowakowska(at)slubice.pl
    • Natalia Klingbeil / pomoc administracyjna
     tel: 95 737 2049; pok: 219
    • Marika Cembrowicz / Podinspektor ds. geodezyjnych
     tel: 95 737 2051; pok: 221 / marika.cembrowicz(at)slubice.pl
    • Jagoda Wasilewska / Inspektor ds. gospodarki przestrzennej
     tel: 95 737 2050; pok: 220 / jagoda.wasilewska(at)slubice.pl
    • Aleksandra Pych / Samodzielny referent ds. gospodarki przestrzennej
     tel: 95 737 2050; pok: 220 / aleksandra.pych(at)slubice.pl
    • Marzena Andrzejewska / Specjalista ds. gospodarki przestrzennej
     tel: 95 737 2050; pok: 220 / marzena.andrzejewska(at)slubice.pl
   • WKO - Wydział d.s Komunalnych i Ochrony Środowiska
    Bartosz Sianożęcki / Naczelnik Wydziału

    tel: 95 737 2062; pok. 232 / bartosz.sianozecki(at)slubice.pl
    • Jagoda Sadowska / Specjalista ds. ochrony środowiska
     tel: 95 737 2032; pok: 202 / jagoda.sadowska(at)slubice.pl
    • Elżbieta Głębowska / młodszy referent ds. ochrony środowiska
     tel: 95 737 2032; pok: 202 / elzbieta.glebowska(at)slubice.pl
    • Robert Słodownik / Samodzielny referent ds. ochrony środowiska
     tel: 95 737 2032; pok: 202 / robert.slodownik(at)slubice.pl
    • Agnieszka Miąc / Specjalista ds. publicznego transportu zbiorowego
     tel: 95 737 2032; pok: 202 / agnieszka.miac(at)slubice.pl
    • Agata Kułaga / Inspektor ds. ochrony środowiska
     tel: 95 737 2031; pok: 201 / agata.kulaga(at)slubice.pl
    • Magda Trot / referent ds. komunalnych
     tel: 95 737 2031; pok: 201 / magda.trot(at)slubice.pl
   • BPW - Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej
    Joanna Pyrgiel / Kierownik Wydziału

    tel: 95 737 2064; pok: 234 / joanna.pyrgiel(at)slubice.pl

    • Ariel Pawelczyk / Główny specjalista ds. promocji
     tel: 95 737 2064; pok: 234 / ariel.pawelczyk(at)slubice.pl
    • Iwona Karaban / Główny specjalista ds. współpracy zagranicznej
     tel: 95 737 2064; pok: 234 / iwona.karaban(at)slubice.pl
    • Beata Bielecka /Rzecznik Prasowy
     tel: 95 737 20 21; kom:
     602 184 281; pok: 131 / beata.bielecka(at)slubice.pl
   • BS - Biuro Spraw Społecznych
    Sabina Matkowska / Kierownik Biura

    tel: 95 737 2008 pok: 108 / sabina.matkowska(at)slubice.pl
    • Izabela Jasiewicz / Inspektor ds. udzielania dotacji
     tel: 95 737 2011 pok: 111 / izabela.jasiewicz(at)slubice.pl
    • Magdalena Nowak - Stupienko / Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
     tel: 95 737 2011 pok: 111 / magdalena.nowak(at)slubice.pl
  • ST - Sekretarz Gminy
   Katarzyna Mintus-Trojan

   tel: 95 737 2013; pok: 113 / sekretarz(at)slubice.pl
   • WA - Wydział Administracyjny
    Barbara Banaśkiewicz / Naczelnik Wydziału

    tel: 95 737 2047; pok: 217 / barbara.banaskiewicz(at)slubice.pl
    • Tadeusz Janicki / Inspektor ds. remontów
     tel: 95 737 2046; pok: 216 / tadeusz.janicki(at)slubice.pl
    • Monika Boryń / Inspektor ds. administracyjnych
     tel: 95 737 2046; pok: 216 / monika.boryn(at)slubice.pl
    • Joanna Czyż Jankowska / Inspektor ds. działalności gospodarczej i zezwoleń
     tel: 95 737 2090; pok: 001 / joanna.czyz(at)slubice.pl
    • Joanna Pająk / Pomoc administracyjna
     tel: 95 737 2090; pok: 001 / joanna.pajak(at)slubice.pl
    • Barbara Słotwińska / Pomoc administracyjna
     tel: 95 737 2092; 2093; parter (322) / barbara.slotwinska(at)slubice.pl
    • Anna Gasiewicz / Pomoc administracyjna i Biuro Obsługi Interesanta
     tel: 95 737 2092; 2093; parter (323) / anna.gasiewicz(at)slubice.pl

    • Marek Kraszula / Pomoc administracyjna - goniec
    • Henryk Baranowski / goniec
    • Iwona Kucharczyk / obsługa
    • Katarzyna Kutasiewicz / obsługa
    • Renata Kołosowska / obsługa
   • WO - Wydział Organizacyjny
    • Danuta Kosteszyn / Sekretariat
     tel: 95 737 2018; pok. 118 / sekretariat(at)slubice.pl
    • Agnieszka Hołówko, Jolanta Wilczyńska / Inspektor ds. kadr
     tel: 95 737 2015; pok 115 / kadry(at)slubice.pl
    • Maria Kokocińska / Inspektor ds. obsługi biura Rady Miejskiej
     tel: 95 737 2003; pok: 101 / maria.kokocinska(at)slubice.pl
    • Adam Owsiański / Informatyk
     tel: 95 737 2012; pok: 112 / adam.owsianski(at)slubice.pl
    • Paweł Misztak / Główny specjalista ds. informatyzacji
     tel: 95 737 2012; pok: 112 / pawel.misztak(at)slubice.pl
   • BNK - Biuro Kontroli i Nadzoru
    /-/
  • SK - Skarbnik Gminy
   Rafał Dydak

   tel: 95 737 2039; pok: 209 / skarbnik(at)slubice.pl
   • WPO - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
    Marcin Wołowicz / Naczelnik Wydziału

    tel: 95 737 2043; pok: 213 / marcin.wolowicz(at)slubice.pl
    • Danuta Świerkowska / Młodszy referent ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2090; pok: 001 / danuta.swierkowska(at)slubice.pl
    • Teresa Osowska / Podinspektor ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2090; pok: 001 / teresa.osowska(at)slubice.pl
    • Agnieszka Pacukiewicz / Podinspektor ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2072; pok: 002 / agnieszka.pacukiewicz(at)slubice.pl
    • Dorota Rybakowska / Inspektor ds. księgowości podatkowej
     tel: 95 737 2038; pok: 208 / dorota.rybakowska(at)slubice.pl
    • Ewelina Radziukiewicz / Inspektor ds. windykacji
     tel: 95 737 2038; pok: 208 / ewelina.radziukiewicz(at)slubice.pl
    • Małgorzata Sibilska / Specjalista ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2037; pok: 207 / malgorzata.sibilska(at)slubice.pl
    • Aleksandra Tomczyk / młodszy referent ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2037; pok: 207 / aleksandra.tomczyk(at)slubice.pl
    • Aneta Sitek / Podinspektor ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2036; pok: 206 / aneta.sitek(at)slubice.pl
    • Jolanta Tkaczyk-Chuderska / Specjalista ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2036; pok: 206 / jolanta.tkaczyk-chuderska(at)slubice.pl
    • Renata Stanicka / Młodszy referent ds. podatków
     tel: 95 737 2036; pok: 206 / renata.stanicka(at)slubice.pl
    • Janusz Jurkowski / Inspektor ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2072; pok: 002 / janusz.jurkowski(at)slubice.pl
    • Ewelina.Ryszczuk / Starszy specjalista ds. podatków i opłat
     tel: 95 737 2037; pok: 207 / ewelina.ryszczuk(at)slubice.pl
   • WK - Wydział Księgowy
    Jolanta Siubiak / Naczelnik Wydziału

    tel: 97 737 2044; pok: 214 / jolanta.siubiak(at)slubice.pl
    • Donata Kapińska / Inspektor ds. finansowych
     tel: 95 737 2042; pok: 212 / donata.kapinska(at)slubice.pl
    • Karolina Berkeszczuk / Podinspektora ds. księgowych
     tel: 95 737 2041; pok: 211 / karolina.berkeszczuk(at)slubice.pl
    • Agnieszka Pawlak / Inspektor ds. finansowych
     tel: 95 737 2041; pok: 211 / agnieszka.pawlak(at)slubice.pl
    • Monika Stefanowicz / Podinspektor ds.finansowych
     tel: 95 737 2041; pok: 211 / monika.stefanowicz(at)slubice.pl
    • Krystyna Dobrzyńska / Inspektor ds. płac, podatków od osób fizycznych i księgowań
     tel: 95 737 2014; pok 114 / place(at)slubice.pl
   • BBS - Biuro Budżetu i Sprawozdawczości
    • Ewelina Lorkowska / Inspektor ds. finansowych
     tel: 95 737 2040; pok: 210 / ewelina.lorkowska(at)slubice.pl
    • Joanna Piela - Andrejczuk / Inspektor ds. planowania i analizy budżetu
     tel: 95 737 2040; pok: 210 / joanna.piela(at)slubice.pl
  • ZP - Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych
   Paweł Grudzień / Główny specjalista ds. zamówień publicznych

   tel.: 95 737 2007; pok: 107 / pawel.grudzien(at)slubice.pl
  • SM - Straż Miejska TELEFON ALARMOWY 986
   Wiesław Zackiewicz / Komendant

   tel: 95 737 2074; pok: 004 / komendant(at)slubice.pl
  • USCiSO - Wydział Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
   Alicja Cieślak / Kierownik Wydziału

   tel: 95 737 2089; pok:
   019 / alicja.cieslak(at)slubice.pl
   • Manuela Żelek / Zastępca kierownika USC
    tel: 95 737 2088; pok: 018 / manuela.zelek(at)slubice.pl
   • Teresa Kopczyk / Pomoc administracyjna ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
    tel: 95 737 2071 pok: 020 / teresa.kopczyk(at)slubice.pl
   • Danuta Piaskowska / Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
    tel: 95 737 2071; pok: 02 / danuta.piaskowska(at)slubice.pl
   • Joanna Panek-Lalko / Samodzielny referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
    tel: 95 737 2071; pok: 021 / joanna.panek(at)slubice.pl
  • BBZ - Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   Roman Filończuk / Kierownik Biura

   tel: 95 737 20 55; pok: 225 / rkw(at)slubice.pl
   • Mirosław Krystkowiak / Inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
    tel. 95 737 2055; pok: 225 / miroslaw.krystkowiak(at)slubice.pl
   • Zbigniew Suchacki / Podinspektor ds. archiwum
    tel: 95 737 2055 ; pok: 225 / zbigniew.suchacki(at)slubice.pl
   • Archiwum, ul. Krótka 8, tel.: 95 758 2361
  • BP - Biuro Prawne
   tel: 95 737 2009; pok: 109
   Anna Leś-Hatys poniedziałek w godz 8-16,
   Anna Karpińska-Rapcewicz poniedziałek-czwartek w godz. 10-12
   Michał Kunt wtorek i piątek 8-16 / michal.kunt(at)slubice.pl
  • WID - Wydział Inwestycji i Drogownictwa
   Marek Żurek / Naczelnik Wydziału

   tel: 95 737 20 33 pok: 203
   / marek.zurek(at)slubice.pl
   • Krzysztof Rogoziński / Inspektor ds. drogownictwa
    tel: 95 737 2034; pok: 204 / krzysztof.rogozinski(at)slubice.pl
   • Daria Jurgiewicz / Samodzielny referent ds. budowlanych
    tel: 95 737 2035; pok: 205 / daria.jurgiewicz(at)slubice.pl
   • Wioleta Nowak / Referent ds. budowlanych
    tel: 95 737 2035; pok: 205 / wioleta.nowak(at)slubice.pl
   • Dariusz Śmielewicz / Inspektor ds. budowlanych
    tel: 95 737 2034; pok: 204 / dariusz.smielewicz(at)slubice.pl

 

Załączniki do pobrania:

Drukuj

facebook google plus one