Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Zadania wydziału

Wydział Administracyjny realizuje zadania z zakresu:

  • obsługi przedsiębiorców w zakresie:
    1) ewidencji działalności gospodarczej;
    2) centralnej ewidencji działalności gospodarczej;
    3) zezwoleń na sprzedaż i / lub podawanie napojów alkoholowych;
    4) zezwoleń i licencji dotyczących transportu drogowego;
    5) handlu i usług , miejsc noclegowych i pól biwakowych,
  • współpracy z organami sołectw i innymi organami działającymi na rzecz rolnictwa,
  • organizacji i przeprowadzania wyborów, referendów, spisów powszechnych,
  • spraw administracyjno-eksploatacyjne.

Naczelnik wydziału – pok. 223, II piętro, tel. 95 737 20-23

  • realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UM, przypisanych kierownikom komórek organizacyjnych,
    w tym min. kierowanie pracą wydziału, a także zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków do organizacji
    i przeprowadzania wyborów, referendów oraz spisów powszechnych.

Obsługa przedsiębiorców – pok. 02, parter, tel. 95 737 20-90

  • realizacja zadań wynikająca z ewidencji działalności gospodarczej i z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
  • wymiana informacji rynku wewnętrznego za pośrednictwem systemu IMI,
  • realizacja zadań dotyczących handlu i usług, w tym m.in. określanie godzin otwarcia placówek, ewidencji miejsc
    noclegowych i pól biwakowych, opiniowania godzin otwarcia pracy aptek,
  • realizacja zadań dotyczących zezwoleń na sprzedaż i / lub podawanie napojów alkoholowych,
  • realizacja zadań dotyczących zezwoleń i licencji z zakresu transportu drogowego.

Współpraca z organami sołectw i innymi organami działającymi na rzecz rolnictwa oraz sprawy administracyjno-eksploatacyjne – pok. 216, II piętro, tel. 95 737 20-46

  • współdziałanie z organami sołectw w zakresie kreowania i koordynowania współpracy pomiędzy sołectwami,
    w tym nadzór nad  realizacją przedsięwzięć wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego,
  • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz działających w
    zakresie klęsk żywiołowych, 
  • zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków do organizacji i przeprowadzania wyborów organów sołectw,
  • administrowanie i eksploatowanie budynkami urzędu i świetlic wiejskich oraz gospodarka materiałowa, w tym
    prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i estetyki w siedzibie i wokół siedziby urzędu,
  • obsługa transportowa, w tym prowadzenie i eksploatacja pojazdów służbowych.

Drukuj

facebook google plus one