Ruszają warsztaty umiejętności rodzicielskich dla mieszkańców sołectw!

W ramach projektu „ Razem po moc”, na realizację którego gmina Słubice dostała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, już 8 listopada rusza cykl pięciu warsztatów dla rodziców. Będą się one odbywały w środy od 17.00 w Szkole Podstawowej w Golicach. Natomiast 10 listopada o 17.00 i przez cztery kolejne piątki zapraszamy na warsztaty do świetlicy wiejskiej w Rybocicach.

Zachęcamy wszystkich chętnych mieszkańców sołectw z terenu gminy Słubice, nie tylko mieszkańców Golic i Rybocic. - Uczestnictwo w warsztatach pozwoli na zwiększenie wiedzy na temat konstruktywnych metod wychowawczych, świadomości własnych i swojego dziecka emocji, umożliwi poznanie sposobów radzenia sobie z uczuciami i myślami w trudnych sytuacjach, metod służących zachęcaniu dziecka do współpracy oraz wyznaczania mu granic. Ponadto uczestnicy będą mogli brać udział w ćwiczeniach jak przekazywać właściwe wzorce zachowań, by zwiększyć swoje poczucie kompetencji jako rodzica - mówi Sabina Matkowska, kierowniczka Biura Spraw Społecznych w słubickim magistracie. Dodaje, że warsztaty są elementem kampanii edukacyjnej, która ma celu podniesienie społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie.