Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Masz uwagi? Zgłoś!

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.: „Dla słubickiej przyrody”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Autor: Beata Bielecka | 12 kwietnia 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one