Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Cmentarze komunalne

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach

Dnia 1 września 2011 r. na sesji Rady Miejskiej w Słubicach Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach. W tabeli nr 1 podane są obowiązujące stawki.
Radni podnieśli kwotę za rezerwacje miejsca obok grobu, ponieważ nie była wygórowana wobec czego tego typu rezerwacja była chętniej dokonywana przez mieszkańców. Średnio przy co drugim pochówku dokonywano takiej rezerwacji. W szybkim tempie zmniejsza się ilość miejsc przeznaczonych na pochówki. Przy ilości dokonywanych rezerwacji przy grobach, na obecnych kwaterach miejsc pochówkowych wystarczy na okres ok. 3 lat.
Burmistrz Słubic przypomina że na cmentarzu komunalnym w Słubicach istnieje możliwość rezerwacji miejsc głębinowych grobu.
Rezerwacja miejsca głębinowego musi być zgłoszona z chwilą pochówku, ponieważ taki typ grobu musi zostać wykopany głębiej niż grób ziemny pojedynczy.
Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DZ.U.11.118.687 t.j.) grób ziemny pojedynczy nie może być użyty przed upływem 20 lat (wyjątek nie dotyczy grobu głębinowego).
Podniesienie stawki za miejsce rezerwowane obok do proponowanej wysokości, przy jednoczesnym utrzymaniu stawki za rezerwację głębinową, ma na celu ograniczenie zajmowania miejsc przeznaczonych na pochówek przez wiele lat niewykorzystanych i w miarę możliwości zainteresować mieszkańców rezerwacją głębinową grobu.
Burmistrz Słubic przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (DZ.U.11.118.687 t.j.) w celu zachowania istniejącego grobu po upływie 20 latach, należy wnieść opłatę na następne 20 lat.

 

Tabela nr 1. Opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat:

L.p.

rodzaj opłaty

netto

VAT 8%

brutto

1.

grób pojedynczy

200,00

16,00

216,00

2.

grób dla zwłok dziecka do lat 6

150,00

12,00

162,00

3.

rezerwacja jednego miejsca przy grobie

1 000,00

80,00

1 080,00

4.

rezerwacja każdego następnego miejsca

(dwa i więcej)

1 400,00

112,00

1 512,00

5.

rezerwacja miejsca głębinowego

170,00

13,60

183,60

6.

przedłużenie terminu użycia grobu do

ponownego pochowania po 20 latach

200,00

16,00

216,00

7.

przedłużenie terminu użycia grobu do

ponownego pochowania po 20 latach – grób dziecka do 6 lat

150,00

12,00

162,00

 


Wjazd na cmentarz samochodem:
 - w celu postawienia pomnika, remontu pomnika, przeprowadzenia prac przy grobie 50,00 zł + 23%= 61,50 zł,
 - w celu wykopania grobu, grobowca 50,00 zł + 8%= 54 zł.
 

Drukuj

facebook google plus one