Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien do 28 lutego 2015 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach odpowiedni wniosek. Do wniosku należy załączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r..

Więcej Drukuj

Termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych

Uprzejmie przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, posiadające nieruchomości położone na terenie Gminy Słubice – obowiązane są złożyć deklarację DN-1 – w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. Natomiast właściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych – obowiązani są złożyć deklarację DT-1 – w terminie do dnia 15 lutego 2015 r.

Więcej Drukuj

Informacja na temat stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

W roku 2015 stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty od posiadania psów wynoszą tyle samo co w roku 2014. Stawki podatku rolnego i podatku leśnego pozostają na ustawowym poziomie. Wysokość poszczególnych stawek obrazuje zamieszczona tabela.

Więcej Drukuj

Pomóż tworzyć budżet Gminy na 2015 rok!

Burmistrz Słubic uprzejmie informuje, że można składać wnioski do projektu budżetu Gminy Słubice na rok 2015 w terminie do 10 września 2014 r (zgodnie z Uchwałą Nr LVII/537/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 09 listopada w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

Więcej Drukuj

Deklaracja za odpady komunalne do 31 marca 2013 r.

Więcej Drukuj

IV rata podatku od nieruchomości - rolnego i leśnego za 2012 r.

15 listopada br. mija termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych za 2012 r.

Więcej Drukuj

Rolniku złóż dokumenty by odzyskać akcyzę

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 do 31 sierpnia 2012 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach wniosek wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Więcej Drukuj

Kontrole podatkowe od sierpnia

Od 1 sierpnia br. na terenie Gminy Słubice prowadzone będą kontrole podatkowe poprzez oględziny budynków, budowli i gruntów. Celem tej kontroli będzie sprawdzenie i ustalenie stanu faktycznego oraz konfrontacja danych składanych przez podatników w informacjach lub deklaracjach podatków lokalnych.

Więcej Drukuj

Absolutorium udzielone

28 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się wyjątkowo w Drzecinie, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Słubic Tomaszowi Ciszewiczowi. Udzielenie absolutorium, to swoiste votum zaufania do działań burmistrza, który realizuje budżet gminy.

Więcej Drukuj

Termin wniesienia I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne.

W dniu 15 marca 2012 r. mija termin wniesienia I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby fizyczne. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości ciąży m.in. na właścicielach nieruchomości, ich samoistnych posiadaczach oraz użytkownikach wieczystych gruntów.

Więcej Drukuj

Zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 i Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707) - uprzejmie informuję, że w 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Słubic w terminach :

Więcej Drukuj

facebook google plus one