Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Rusza modernizacja i rozbudowana oczyszczalni ścieków

Zakład Usług Wodno-Ściekowych przekazał już plac budowy firmie HYDRO-MARKO z Jarocina, która dzięki pozyskanym przez gminną spółkę m.in. funduszom unijnym podniesie standard miejskiej oczyszczalni. Inwestycja będzie kosztować blisko 7,8 mln zł, ma się zakończyć na przełomie 2019/2020 roku. Podczas trwania prac budowlanych odbiór ścieków będzie się odbywał bez zakłóceń. – Nie przewidujemy utrudnień dla mieszkańców – informuje ZUWŚ.

Modernizacja oczyszczalni to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, którego wartość sięga 68,5 mln zł. Inne to m.in. renowacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Bruksela przyznała gminnej spółce ponad 35 mln zł dofinansowania, ZUWŚ wsparł też pożyczką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konieczność zmodernizowania oczyszczalni ścieków wynika z potrzeby wzrostu standardu technologicznego oczyszczalni i jednocześnie zwiększenia jej przepustowości. Dzięki inwestycji powstanie rezerwa przepustowości, dzięki której będzie możliwe przyjęcie zwiększonej ilości ścieków. Jest to niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego, który został zapisany w umowie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. - Przedmiotem robót jest budowa i przebudowa istniejącego węzła biologicznego oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słubicach. Powstanie tam dodatkowy reaktor SBR, dodatkowy punkt zlewczy, nowoczesna automatyka, obecne urządzenia zostaną zmodernizowane, zagospodarowany zostanie również teren oczyszczalni – wynika z komunikatu ZUWŚ. Nadzór inwestorski będzie prowadziło, wybrane w przetargu, Zachodnie Centrum Konsultingowe „Euro Invest” z Gorzowa Wlkp.

Słubicka oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 1996 roku. Wykorzystuje proces biologicznego oczyszczania ścieków oparty na technologii sekwencyjnych reaktorów porcjowych SBR. Proces oczyszczania ścieków polega na mechanicznym usunięciu zawiesin i części wleczonych na kratach, piaskowniku poziomym oraz pełnym biologicznym oczyszczaniu ścieków w reaktorach porcjowych, pracujących w oparciu o osad czynny napowietrzany drobno-pęcherzykowo. Proces wspomagany jest stosowaniem koagulantu PIX.

W gminie Słubice 90 proc. gospodarstw domowych jest podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej .

Autor: Beata Bielecka | 11 grudnia 2018Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one