Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

HEILBRONN (RFN) - Zawarcie umowy o współpracy i partnerstwie miast - wrzesień 1998r.

eilbronn leży w Badenii- Wirtembergii nad rzeką Neckar. W VII w. Własność królów, od XIV w. wolne miasto Rzeszy. Podczas wojny chłopskiej 1525 siedziba władz powstańczych. W 1802r. wcielony do Wirtembergii 115.00 mieszkańców. Ośrodek przemysłu maszynowego, spożywczego (produkcja win), chemicznego, obuwniczego, port śródlądowy.
Znajduje się tu muzeum miejskie, miasto słynie z licznych festiwali folklorystycznych.
Zabytki: kościół renesansowy , ratusz.

Kontakt:
Stadt Heilbronn
Hauptamt
Stadtepartnerschaften
Postfach 3440
74024 Heilbronn
tel. 07131 562202
fax 07131 563169
www.hnonline.de
e-mail:christian.britzke@stadt-heilbronn.de

 

Porozumienie o współpracy Gminy Słubice (Rzeczpospolita Polska) z Miastem Heilbronn (Republika Federalna Niemiec)

...Słubice i Heilbronn zobowiązują się zatem do umacniania przyjaznej wymiany miedzy obiema gminami w zakresie kontaktów międzyludzkich, osiągnięć kulturalnych i gospodarczych, do połączenia mieszkańców, a w szczególności młodzieży, w duchu zrozumienia między narodami. Oba miasta oznajmiają wspólną wolę w niesieniu wkładu na rzecz powyższych zamierzeń, pod hasłem jednoczącej się Europy"...

Heilbronn, dnia 12 września 1998

Fragment porozumienia o współpracy Gminy Słubice z miastem Heilbronn
 

49.144166 9.205169

 

Autor: Rafał Jeżak | 22 grudnia 2011

Wróć Drukuj

facebook google plus one