Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Polsko-Niemiecki Projekt "Konsument"

W ramach projektu "Konsument - Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej"
brandenburska Centrala Konsumentów oraz Federacja Konsumentów prowadzą wspólnie poradnictwo transgraniczne. Konsumenci po obu stronach granicy mogą korzystać z profesjonalnego poradnictwa w zakresie prawa konsumenckiego w kraju sąsiada.
Partnerska współpraca obu organizacji jest współfinansowana ze środków unijnego programu EFRR (Interreg IVA).

Korzystanie z oferty rynkowej po obu stronach granicy to nieodłączna część codziennego życia mieszkańców regionu przygranicznego. To zaś generuje zapotrzebowanie na swobodny dostęp do informacji o rynku oraz obowiązujących przepisach konsumenckich.
Konsumenci z Polski i z Niemiec mogą korzystać z naszej pomocy w ośrodkach zarówno osobiście jak i telefonicznie:

- Frankfurt nad Odrą, Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumenckiej, Karl-Marx-Str. 7, tel. 0049 335 50080650,

- oddział Federacji Konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiełły 5, tel. 095 722-32-28

- oddział Federacji Konsumentów w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 9, pok. 216, tel. 068 325-59-75

Kontakt pocztą internetową (e-mail): konsument@vzb.de
Dalsze informacje w języku polskim zawarte są na stronie www.vzb.de/konsument

Drukuj

facebook google plus one