Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


Pełny tekst uchwały ujednoliconego studium wraz załącznikami znajduje się w pod adresem:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Drukuj

facebook google plus one