Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl


PROW

Informacja o programie

 

Inwestycje zrealizowane

1. świetlica wiejska w Drzecinie

W miesiącu sierpniu 2011 r w sołectwie Drzecin została zakończona realizacja świetlicy wiejskiej.
Inwestycja wykonana została z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej pochodzacych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach oparacji pt. Aktywna Wieś” działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Wartość inwestycji wyniosła ogółem 513.081,91 zł w tym udział środków finansowych pozyskanych w ramach PROW wyniósł 294.750,00 złotych.
Głównym celem projektu jest wykreowanie wyższej jakości życia oraz zaspoikojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Drzecin.
Budynek świetlicy wyposażony został w pomieszczenia i pracownie pozwalającej na prowadzenie szerokiej gamy zajęć takich jak organizacja wspólnych spotkań okolicznościowych, zajęcia w ramach pracowni komputerowej, prowadzenia działalności w zakresie wspólnych zajęć kulinarnych, prowadzenia szkoleń ,odczytów itp.
Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Charakterystyka budynku:
Budynek został wykonany z materiałów ceramicznych w technologii tradycyjnej, wyposażony został w niezbędne wewnętrzne instalacje zasilające, zostało zastosowane ogrzewania gazowe poprzez piec dwufunkcyjny.
-powierzchnia zabudowy: - 221,30 m²
-powierzchnia użytkowa: - 193,50 m³
-kubatura - 1269,55 m³

2. teren rekreacyjny w Stare Biskupice

Na podstawie zawartej umowy 247/2011 zostało zrealizowane zadanie:
,,Działamy razem – budowa terenu rekreacyjnego w Starych Biskupicach” w ramach ,,Odnowa i rozwój wsi”
Zadanie zostało odebrane i przekazane w dniu 03.11.2011r. Wartość zadania 54 127,77 zł , dofinansowanie 80% tj. kwota 35 205,00 zł.
Charakterystyka zadania:
- teren rekreacyjny ogrodzony płotkiem z drewna na dł. 55,00 mb, o nawierzchni trawiastej i dojście z kostki granitowej
- wyposażenie terenu rekreacyjnego i istniejącego placu zabaw w bujaki stalowe w ilości 3 szt. kosze na śmieci 2 szt., grilla przestawnego, altany o powierzchni 24,00m2, stoły z ławami 6 kpl.
- w ramach zieleni nasadzono 24 szt. drzewek
 

3. budowa terenów rekreacyjne w 5 sołectwach

W dniu 20 grudnia 2011r. podpisano umowę w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania ,,Moja Mała ojczyzna „ – budowa terenów rekreacyjnych w 5 sołectwach gminy Słubice „.
Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowościach Świecko, Rybocice, Kunice, Lisów i Nowe Biskupice. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 414 981,79 zł. z czego dofinansowanie 80% tj. kwota 269 906 zł. ( koszty kwalifikowane)
 

Charakterystyka zadania:
1. Teren rekreacyjny Świecko
- altana ogrodowa – 1 komplet
- zestaw zabawowy – 1 komplet
- grill z miejscami konsumpcyjnymi - 1 komplet
- zieleń i wywóz ziemi - 1 komplet
- wyposażenie ( kosze, ławki, ławo – stoły) – 1 komplet
2.Teren rekreacyjny Rybocice
- altana ogrodowa – 1 komplet
- zestaw zabawowy – 1 komplet
- grill z miejscami konsumpcyjnymi - 1 komplet
- zieleń i wywóz ziemi - 1 komplet
- wyposażenie ( kosze, ławki, ławo – stoły) – 1 komplet
3.Teren rekreacyjny Kunice
- altana ogrodowa – 1 komplet
- zestaw zabawowy – 1 komplet
- grill z miejscami konsumpcyjnymi - 1 komplet
- zieleń i wywóz ziemi - 1 komplet
- wyposażenie ( kosze, ławki, ławo – stoły) – 1 komplet
4.Teren rekreacyjny Lisów
- altana ogrodowa – 1 komplet
- zestaw zabawowy – 1 komplet
- grill z miejscami konsumpcyjnymi - 1 komplet
- zieleń i wywóz ziemi - 1 komplet
- wyposażenie ( kosze, ławki, ławo – stoły) – 1 komplet
5.Teren rekreacyjny Nowe Biskupice
- altana ogrodowa – 1 komplet
- zestaw zabawowy – 1 komplet
- grill z miejscami konsumpcyjnymi - 1 komplet
- zieleń i wywóz ziemi - 1 komplet
- wyposażenie ( kosze, ławki, ławo – stoły) – 1 komplet
 

Planowane zakończenie zadania miesiąc sierpień 2012roku, natomiast rozliczenie do dnia 30 listopada 2012r.
 

Drukuj

facebook google plus one