Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

SZOSTKA (Ukraina) - Porozumienie o współpracy i partnerstwie miast październik 2008 r.

zostka znajduje się w północno wschodniej części Ukrainy, w obwodzie Sumy, nad rzeką o tej samej nazwie (dopływ rzeki Desna), 48 km od granicy z Rosją. Pierwsze wzmianki o Szostce pochodzą z początku XVII wieku w tym czasie była to wieś zamieszkana przez ukraińskich Kozaków. Później, w 1739 roku powstała tu fabryka prochu, która wkrótce stała się głównym dostawcą prochu dla Imperium Rosyjskiego. W 1920 roku Szostka otrzymała prawa miejskie. Miasto znane także z produkcji celuloidowych taśm filmowych i fotograficznych "Svema" oraz fabryki amunicji i ogni sztucznych. Region charakteryzuje lesista okolica.
Liczba mieszkańców (wg stanu na dzień 01.01.2007 r.) wyniosła 82 800. Powierzchnia miasta to 3557 hа

Kontakt:
41100, Ukraina, obwód Sumski Szostka, ulica Lenina 14
Email:meriashostka@gmail.com Telefon: 0038 05449 2-24-04(centrala) Faks: (05449) 2-24-96
www.shostka-rada.gov.ua

17 października 2008 roku Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki, a wcześniej Mykola Noga Prezydent Miasta Shostka na Ukrainie, podpisał stosowne porozumienie o współpracy partnerskiej obu miast. Mowa w nim o zasadach równoprawności, korzyściach wzajemnych i zacieśnianiu przyjaźni między obu narodami oraz o współpracy i pogłębianiu stosunków partnerskich, w tym wymianę informacji i doświadczeń w m. in. następujących dziedzinach: oświaty i kultury, kultury fizycznej i turystyki, rozwoju miast, planowania przestrzennego i ochrony środowiska, wspierania inicjatyw gospodarczych, nawiązywania kontaktów między instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorcami. Wspieraniu i inspirowaniu kontaktów pomiędzy administracją publiczną, stowarzyszeniami i związkami oraz organizacjami młodzieżowymi.
Przy deklaracjach partnerstwa wzięto pod uwagę, iż Ukraina przez najbliższe lata będzie ważnym beneficjentem wsparcia wspólnotowego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

51.869792 33.475341

 

Autor: Rafał Jeżak | 22 grudnia 2011

Wróć Drukuj

facebook google plus one