Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Radni dwumiasta uchwalili plan działań na lata 2020-2030

Podczas wspólnej sesji rad miejskich Słubic i Frankfurtu, która odbyła się 12 grudnia w Collegium Polonicum, radni dwumiasta uchwalili plan działań w ramach Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030. Pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji podsumowali także trzyletni projekt "Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice-Frankfurt nad Odrą". Minutą ciszy radni oraz władze obu miast uczcili zmarłego niedawno Jörga Gleisensteina, wieloletniego radnego z Frankfurtu, a ostatnio jednego z zastępców nadburmistrza Rene Wilke.

Słubicko-Frankfurcki Plan Działania 2020-2030 był już przedmiotem obrad radnych podczas wspólnej sesji 9 maja. Wówczas pozytywnie wypowiedzieli się na temat celów wpisanych do tego planu. Na wczorajszej sesji głosowali nad konkretnymi działaniami, które te cele pozwolą zrealizować.

Plan działania opiera się na kilku filarach: transgranicznym kształceniu, rozwoju gospodarki, przyciąganiu inwestorów, wspólnej infrastrukturze komunalnej, wspólnym rynku usług, kładzie duży nacisk na włączenie mieszkańców w proces integracji oraz tworzenie nowych płaszczyzn wymiany informacji.

Plan opracowało Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, za co dziękowali wczoraj obaj burmistrzowie: Mariusz Olejniczak i Rene Wilke podkreślając, że wymagało to ogromnego zaangażowania. Centrum Kooperacji tworząc plan chciało najpierw poznać opinię mieszkańców dwumiasta. W tym celu zorganizowało Słubicko-Frankfurckie Forum Pomysłów 2030, które odbyło się w Słubicach w końcówce ubiegłego roku. To wtedy mieszkańcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, w jakim kierunku powinno rozwijać się dwumiasto i podsuwali pomysły wspólnych działań.

Podczas wczorajszej sesji pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji podsumowali także trzyletni projekt "Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice&Frankfurt nad Odrą". Jego celem była m.in. organizacja wydarzeń, które służyły integracji mieszkańców Dwumiasta, wzmocnienie transgranicznej współpracy między wydziałami merytorycznymi obu administracji, zintensyfikowanie współpracy z instytucjami z dziedziny edukacji, kultury, sportu i turystyki, wzmocnienie transgranicznego charakteru wydarzeń i ofert, a także nauka języka sąsiada przez urzędników, radnych i pracowników instytucji samorządowych. O realizacji tego projektu przeczytacie Państwo w grudniowym wydaniu " Gazety Słubickiej", która się ukaże w przyszłym tygodniu.

Autor: Beata Bielecka | 13 grudnia 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one