Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP GOLICE

W sobotę 7 grudnia br. przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Golicach odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Golice. Uroczystego przekazania dokonali: pełniący obowiązki wojewody lubuskiego Wojciech Perczak, zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. brygadier Janusz Drozda, prezes WFOŚIGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut oraz burmistrz Mariusz Olejniczak.

Po uroczystym przekazaniu samochodu, głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za wspólną pracę, za poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.

Nowy nabytek OSP Golice  strażaków  zbudowany został na podwoziu MAN 13.290  z napędem 4x4, ma kabinę dla 6-osobowej załogi.  Samochód posiada zbiornik wody  oraz środka pianotwórczego odpowiednio 3000 litrów  / 300 litrów  Posiada bardzo wydajną dwuzakresowa  pompę. Pojazd może brać udział w najtrudniejszych akcjach bojowych i być wykorzystywany w najmniej sprzyjających warunkach terenowych.

Pojazd  zakupiono ze środków pochodzących z dofinansowania  w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska  oraz dotacji z budżetu Gminy Słubice - 230 tys. zł.

Wśród osób, które wzięły udział w uroczystości byli także: zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka, przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński oraz radni. Najmłodszym strażakom z młodzieżowej drużyny pożarniczej wręczyli mikołajkowe upominki.


 

Autor: Paweł Misztak | 7 grudnia 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one