Strona Archiwalna. Aktualna strona dostępna pod adresem www.slubice.pl

Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Ważna konferencja w słubickich wodociągach

Samorządowcy, wodociągowcy, przedsiębiorcy spotkali się 10 grudnia na konferencji zorganizowanej w ramach realizowanego przez słubicki Zakład Usług Wodno-Ściekowych projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, który został dofinansowany z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

W czasie konferencji rozmawiano o możliwościach współfinansowania zadań przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, problemach, jakie napotykają inwestorzy, inżynier kontraktu czy wykonawcy. Nie zabrakło też ciekawostek z branży wod-kan oraz informacji o zadaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Słubicach przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych.

W konferencji uczestniczył burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, któremu towarzyszył przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Cholewczyński. O zadaniach, jakie ma do wykonania Inżynier Kontraktu opowiadał prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Jerzy Korolewicz, przedstawicielka WFOŚiGW w Zielonej Górze Paulina Piotr przybliżyła możliwości dofinansowania realizowanych projektów i inwestycji.

Prezes zarządu ZUWŚ Sp. z o.o. Kazimierz Góra zapoznał uczestników konferencji z zadaniami, jakie spółka realizuje od 2016 roku w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”. W konferencji uczestniczyli również przedsiębiorcy i wykonawcy współpracujący z ZUŚW, a także przedstawiciele spółek wodociągowych z Gubina, Górzycy, Krosna Odrzańskiego, Rzepina, Kożuchowa i Świebodzina.

Tekst i zdjęcia: ZUWŚ Sp. z o.o.

Autor: Beata Bielecka | 11 grudnia 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one