art
contenttext

Ważne linki

- Portal organizacji pozarządowych

- Departament pożytku publicznego - serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

- Stowarzyszenie Klon/Jawor

- Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

- Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

- Program Działaj Lokalnie

- Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

- Portal dla osób niepełnosprawnych

- Program Konsyltuj-Decyduj