TIJUANA (MEKSYK) - Zawarcie umowy o partnerstwie korespondencyjnym miast - luty 1998r.

Tijuana leży w północnej części Półwyspu Kalifornijskiego w stanie Kalifornia Dolna Pn. przy granicy z USA (naprzeciw miasta San Diego).Liczy 743 tys. mieszkańców.Ośrodek handlowy, w okolicy miasta znajdują się sztucznie nawadniane uprawy bawełny i zbóż oraz sadownictwa, dobrze rozwinięty przemysł spożywczy, chemiczny. Znajduje się tu przejście graniczne (drogowe).

Kontakt:
Palacio de Gobierno Municipal AV. Indepancia y
Paseo Tijuana Zona Urbana Rio
22320 Tijuana,
Baja California,
Mexico
Tel/fax (0166) 83-4073 y 83 - 4075
Buenos Dias ..I Tijuana en internet:
www.tijuana.gob.mx

UMOWA O WSPÓŁPRACY MIĘDZY WOJEWÓDZTWEM GORZOWSKIM A STANEM BAJA CALIFORNIA

Art. 1 . Wspólpraca stron i wymiana doświadczeń obejmować będzie w szczególności:

- wymianę doświadczeń w dziedzinie rozwoju infrastruktury i usług turystycznych, rekreacji i sportu;
- wymianę doświadczeń w dziedzinie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego;
- rozwój wymiany handlowej i gospodarczcj poprzez promocję jak i tworzenie spółek o kapitale mieszanym na szczeblu regionalnym;
- udzielanie w miarę możliwości wsparcia wszelkim inicjatywom obywatelskim służycym wypełnianiu treścią niniejszej Umowy. (załącznik Nr 1 do Umowy);
- wymianę wszelkiego rodzju publikacji i informacji niezbędnych do rozwoju współpracy.


Mexicali, dnia 16 kwietnia 1997 roku. Gubernator stanu Baja California


 

32.542414 -117.027740