Mieszkańcy Kunowic zakasali rękawy i urządzili sobie miejsce do rekreacji

Przy świetlicy wiejskiej stanęły dwie altany rekreacyjne, betonowe grille, zadaszona też została scena, a wzdłuż ogrodzenia pojawiły się krzewy. Mieszkańcy zagospodarowali to miejsce dzięki finansowemu wsparciu gminy.

„Miejsce spotkań i integracji” – tak nazywał się projekt zrealizowany niedawno w Kunowicach w ramach tzw. Inicjatywy Lokalnej. Inicjatywa Lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez mieszkańców we współpracy z gminą. Na pomysł budowy miejsca do rekreacji wpadli prezes Stowarzyszenia Patronum Artur Szczeciński i sołtys Mariusz Horoszkiewicz. Podczas towarzyskiego spotkania dyskutowali o tym, że wieś coraz bardziej przyciąga ludzi z miasta, co spowodowało, że w ciągu niecałych 15 lat liczba mieszkańców Kunowic się podwoiła. Dlatego przydałoby się miejsce, gdzie rodziny mogłyby wspólnie spędzać czas i przy okazji lepiej się poznać. Obaj panowie w szybkim czasie zebrali grupę mieszkańców chętnych do pomocy. W projekt zaangażowała się m.in. Beata Szydlik, prezes Stowarzyszenia "Razem dla Dzieci". - Serdecznie dziękujemy też Mariuszowi Wlaźlakowi, który wspomógł finansowo inicjatywę, pozostałym mieszkańcom, którzy chętnie przybyli i włączyli się do wspólnej pracy, pracownikom urzędu miasta, którzy służyli swoją wiedzą oraz wszystkim tym, których nie sposób tu wymienić i zliczyć - mówi sołtys Kunowic. To dzięki pracy mieszkańców na terenie przy świetlicy zamontowano dwie altany rekreacyjne, wybudowano dwa betonowe grille i zadaszenia nad istniejącą sceną. - Mamy nadzieję, że mieszkańcy w sezonie wiosenno- letnim będą chętnie korzystali z tego miejsca – mówi sołtys. Ma też plan, żeby w przyszłości jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten teren (mają się pojawić nowe rośliny) i założyć monitoring, żeby zapobiec dewastacjom, które niestety mają miejsce na tym terenie.