Obwieszczenie Burmistrza Słubic o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji