INFORMACJA dla interesantów Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury


 

Niniejszym informuję, że od dnia

4 września 2017 r.
dla spraw dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustala się godziny przyjęć interesantów codziennie

(od poniedziałku do piątku)
od 12.00 do 14.00.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyznaczenie innej godziny, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Wydziału.

                                                                                                 Burmistrz Słubic

 

                                                                                                                                                                              (-) Tomasz Ciszewicz