Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy Placu Bohaterów

Ogłoszenie w BZP nr 530346-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Uwaga! Załącznik nr 6 projekt budowlany jest dostępny pod adresem: http://slubice.pl/przetargi/zal.6-projekt_budowlany.zip