Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Ogłoszenie w BZP nr 556377-N-2018