Przetarg nieograniczony pn. Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości" - stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy: wyposażenie laboratoriów w pomoce dydaktyczne– zestawy i obserwacje

Ogłoszenie w BZP nr 582847-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.