Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników, przystanków autobusowych, placów zabaw i podwórek na terenie gminy Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 662847-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.