385 tys. zł z budżetu gminy na projekty społeczników!

Taką kwotę zarezerwowano w budżecie gminy Słubice na 2019 rok dla organizacji pozarządowych, które działają w obszarze: porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Komisja zdecydowała, kto dostanie dotacje. Dzięki nim dzieci i młodzież będą m.in. uczestniczyć w darmowych zajęciach sportowych, emeryci i osoby niepełnosprawne wyjadą na wycieczki integracyjne, działać będzie Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, harcerze wyjadą na letnie obozy...

Komisja konkursowa, którą tworzyli: sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan, zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka, Izabela Jasiewicz z Biura Spraw Społecznych i Natalia Duer z Zarządu Fundacji Dziupla Inicjatyw Społecznych, ogłosiła właśnie wyniki swojej pracy. Opiniowała wnioski organizacji pozarządowych o dofinansowanie zadań publicznych.

Burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi zarekomendowała m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które chce się zająć szkoleniem ratowników, profilaktyką i edukacją w zakresie bezpieczeństwa, pomocą w zabezpieczeniu Miejskiego Święta Hanzy. WOPR dostanie na swoją działalność 10 tys. zł. Była to jedyna oferta, jaką otrzymała gmina na realizację zadań z zakresu „Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności”.

Zdecydowanie większa konkurencja była w obszarze „Ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym”. O dotacje ubiegało się dziewięć stowarzyszeń. Zdecydowano, że słubicki oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków dostanie 1,9 tys. zł (chce m.in. edukować oraz prowadzić badania przesiewowe dla mieszkańców), Stowarzyszenie po PROstu – 4,5 tys. zł ( zamierza m.in. prowadzić warsztaty dla dzieci i młodzieży związane z niepełnosprawnością, zorganizować marsz integracyjny), słubickie koło Polskiego Związku Niewidomych – 5 tys. zł. To pozwoli dofinansować wyjazd nad morze 40 osobom niewidomym i ich przewodnikom. 2,5 tys. zł dostanie też Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który ma w planach zorganizowanie Dnia Matki dla osób starszych, kwotą 2 850 zł gmina wsparła także Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Pomocna Dłoń”. Pomaga ono kobietom w ciąży, organizując spotkania z położnymi, ratownikami medycznymi, psychologami. Dotację ( 3250 zł) przyznano także harcerzom na ich projekt „W zdrowym ciele…”, który zakłada m.in. organizację „Marszu po zdrowie” i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

2,1 tys. zł dostanie z budżetu gminy Stowarzyszenie „Odra dla turystów”, które chce zorganizować cztery rejsy statkiem połączone z aktywnym spędzaniem czasu. Na wsparcie samorządu (3 340 zł) może też liczyć Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, która upamiętni 260.rocznicę Bitwy pod Kunowicami. Zorganizuje m.in. wystawę znalezisk z pola bitwy. 3,6 tys. zł otrzyma Związek Dzieci Wojny na organizację wycieczek do miejsc związanych z zakończeniem II wojny światowej.

Wiele ciekawych projektów dotyczy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Komisja zaopiniowała pozytywnie m.in. „Golicką Milę”, organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy „Golice”. Na zorganizowanie biegów dla dzieci i młodzieży dostanie 5 tys. zł. 38 tys. zł otrzyma Uczniowski Klub Sportowy „Polonia”, a 40 tys. zł Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”. 59,5 tys. zł dostanie również, na kilka projektów,  Stowarzyszenie po PROstu. W budżecie znalazły się też pieniądze na dofinansowanie wypoczynku dzieci, który zorganizuje Parafia pw. NMP Królowej Polski (17 tys. zł), na imprezy sportowe organizowane przez Stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Powiatu ( 35 tys. zł) , rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka, który zorganizuje Fundacja Grupy Pomagamy (5 tys. zł), 15 tys. zł dostanie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej, a 22 tys. zł ZHP (letni wypoczynek dla ok. 160 harcerzy). 15 tys. zł przyznano także Klubowi Sportowemu „Grappling Słubice”, a 33 tys. zł Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Polonia”. 

Pełna informacja o wszystkich wnioskach znajduje się w załącznikach.