Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska sportowego w Drzecinie

Ogłoszenie w BZP nr 550568-N-2019 z dnia 2019-05-22 r.