Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z planem zagospodarowania terenu przy Al. Niepodległości w Słubicach - budowa pl. zabaw dla osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie nr BZP 575682-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.