Młodzi mogą się starać o dotacje na swoje pomysły

W poniedziałek, 23 września o 17.00, w Sektorze 3 Słubice, ul. T. Kościuszki 3, odbędzie się kolejne mini szkolenie. Arkadiusz Borysiewicz, wiceprezes Fundacji Nauka dla Środowiska z Koszalina, partnera regionalnego Programu Równać Szanse, opowie o tym, kto i na jakich zasadach może aplikować o środki w ramach tego programu. Do zdobycia są dotacje w wysokości do 8,5 tys. zł na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat.

Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2019 to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Jego celem jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają ideę programu Równać Szanse, dowiedzą się, jakie są wytyczne i harmonogram konkursu, jak prawidłowo przygotować wniosek, na co zwrócić szczególną uwagę, a czego się wystrzegać. Prowadzący pokaże projekty pisane z perspektywy organizacji i młodzieży. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne. Wstęp jest bezpłatny.

Termin składania wniosków upływa 7 października br. do godz. 12.00.