Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz obiektów Gminy Słubice i jej jednostek organizacyjnych na rok 2020

Ogłoszenie nr 606224-N-2019 z dnia 2019-10-04 r.