Przeżyjmy razem Święto Niepodległości

Burmistrz Mariusz Olejniczak i starosta Leszek Bajon zapraszają mieszkańców, 11 listopada o 10.30, na mszę świętą za ojczyznę, która odbędzie się w kościele pw. Ducha Świętego w Słubicach. Podczas mszy zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, ufundowana przez mieszkańców powiatu, poświęcona „Żołnierzowi polskiemu, walczącemu o wolność, honor i niepodległość w kraju i poza jego granicami”. Po południu słubicka Bohema wspólnie z Fundacją Dobro Kultury i burmistrzem Słubic zapraszają także nad Odrę. O 16.00, na łąkach przy moście, będzie okazja obejrzeć widowisko muzyczno-taneczne.

- Niepodległość, wolność – to tylko rama. Każde pokolenie i każdy osobiście tę ramę odkrywa, doświadcza i co najważniejsze – wypełnia, malując swój obraz – mówi pomysłodawca widowiska Henryk Lechelt. Nad Odrą wspólnie zaśpiewamy także hymn, a burmistrz Słubic częstować będzie kawą.

Pomysłodawcy widowiska zachęcają też słubiczan, żeby tworzyli własne życzenia-obrazy z okazji Święta Niepodległości, którymi zostanie udekorowany park przy placu Przyjaźni. Można je przynosić do 8 listopada do sekretariatu Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.