Dziś Dzień Pracownika Socjalnego

Z tej okazji składamy wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy innym najserdeczniejsze podziękowania za opiekę nad tymi, którzy potrzebują wsparcia, dzielenie się dobrem, za okazane serce. Miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka. Pracownicy socjalni tę troskę noszą w sobie. Ona wyznacza ich działania, motywuje. Życzymy Państwu wytrwałości w podejmowaniu wyzwań, jakie niesie ta niełatwa praca, satysfakcji z jej wykonywania, dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze - burmistrz Mariusz Olejniczak i przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński