Zarządzenie NR 371/2019 Burmistrza Słubic z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości

bezpłatne używanie celem prowadzenia przez organizację pozarządową lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach