Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Słubic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2020 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy...