Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenie targowiska przy ul. Sportowej w Słubicach

Ogłoszenie BZP nr 631926-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.