Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w obrębie miasta Słubice w 2020 roku

Ogłoszenie BZP nr 635176-N-2019 z dnia 2019-12-11 r.