Gmina zaprosiła organizacje pozarządowe na wigilijne spotkanie

Przedstawiciele ponad 40 organizacji pozarządowych z gminy Słubice przyjęli zaproszenie burmistrza Mariusza Olejniczaka na wigilijne spotkanie, które odbyło się 11 grudnia w Collegium Polonicum. Burmistrz przekazał gościom dobre wieści o tym, że na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o przyjęciu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023. Oznacza to, że w ciągu czterech lat organizacje pozarządowe na realizację działań publicznych dostaną od gminy 2,8 mln zł.

Priorytetem dla gminy będą działania związane m.in. z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej (szkolenie dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych, wspieranie organizacji zawodów, turniejów sportowych i imprez rekreacyjno-sportowych, różnych grup społecznych, wspieranie i promocja wszelkich form aktywności fizycznej w szczególności osób dorosłych i seniorów), a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.