Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie Słubice - stan aktualny i rozwój - czerwiec 2012